Verksamheten har upphört

Hej! Den 1 juli 2019 avslutade jag verksamheten jag i egen regi bedrivit sedan 1990, nästan 30 år! Tiden har gått obegripligt fort. Om man räknar tiden sedan jag började min yrkesbana så är det 45 år! Jag har genom åren, i olika roller, sammanhang och syften samarbetat med många tusen personer, grupper, organisationer med olika behov. Jag är tacksam att ha haft ett så engagerande arbete och kan bara konstatera att det varit en lärorik, intressant och fin tid i arbetslivet. Förhoppningsvis har jag kunnat bidra till konstruktiva och meningsfulla resultat för dem jag arbetat med. Men nu är min stund i arbetslivet slut. Jag fyller 67 år snart och ser fram emot att lite mer fritt fylla min tid med engagerande saker. Men min lokal på Svartbäcksgatan med vacker utsikt över Linnéträdgården i Uppsala som jag haft i 25 år kommer jag att sakna! Jag tackar alla som jag haft förmånen att lära känna och samarbeta med. Tack!/Mikael Nordh